Huuraanpassing 2020

Algemeen
Onze huurders ontvangen een brief met de specificatie van uw Bruto huur/te betalen huur. Als u inlogt op deze website vindt u bij “contractgegevens’ --> “woningwaardering” informatie over de puntentelling van uw woning.

Wettelijke voorschriften
De regering heeft vastgesteld dat de huren in 2020 verhoogd mogen worden met 5,1% voor de lagere inkomens tot maximaal 6,6% voor de hogere inkomens.

Huuraanpassing bij Woontij 
Woontij wil huren betaalbaar houden. Daarom kiezen we voor een gemiddelde huuraanpassing die gelijk is aan de inflatie van 2,6%. De huuraanpassing varieert van -/- 3,9% tot + 5,1%. Welk percentage voor uw woning geldt, hangt af van de huidige huur en de streefhuur.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Woontij hanteert liggen tussen 70% en 85% van de maximale huren. De maximale huur is wat Woontij wettelijk mag vragen voor uw woning en is gebaseerd op het aantal punten van de woning.

Voor woningen met een huurprijs lager dan de streefhuur geldt een huurverhoging tot maximaal 5,1%. Voor woningen met een huurprijs hoger dan de streefhuur geldt een huurverlaging van maximaal 3,9%. Huurders die de streefhuur al betalen of de huurtoeslaggrens van € 737,14 betalen, krijgen geen huuraanpassing.  

Vragen en antwoorden Huuraanpassing 2020

Waarom verhoogt Woontij de huur?
De overheid – maar ook Woontij – vindt het belangrijk dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. Ze stelt daarom wetten en regels op. Een van de regels betreft de jaarlijkse huurverhoging. De overheid bepaalt daarin niet de omvang van de huurverhoging maar wel het maximale stijgingspercentage. Deze huurverhoging is noodzakelijk om de stijgende lasten van onderhoud, verzekering, belasting, heffingen overheid en dergelijke te kunnen betalen. Het is bijvoorbeeld nodig om geld te reserveren voor groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Enerzijds streven wij naar een zo beperkt mogelijke huurverhoging om betaalbare huurprijzen te houden, anderzijds willen wij de financiële positie van onze stichting gezond houden om in de toekomst niet in de problemen te komen. Ook stemmen we de huuraanpassing af met de bewonersverenigingen van Den Helder en Texel.

Welke regels gelden er voor de huuraanpassing?
De huur mag één keer per jaar worden aangepast en daarbij niet boven de maximale huurprijs van uw woning uitkomen. Wij moeten u minstens twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van de huuraanpassing. Normaal passen wij de huren aan per 1 juli maar dit jaar i.v.m. de Corona crisis per 1 oktober

Welke regels gelden er voor de huuraanpassing per 1 juli 2020
Maximale huurstijging per zelfstandige woning:
•    5,1% voor huishoudens met inkomens gelijk aan of onder € 43.574, -
•    6,6% voor huishoudens met een inkomen boven € 43.574, -

2,6% maximale huursomstijging (gemiddelde huurstijging voor het woningbezit) voor woningcorporaties voor 2020

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens, mag ik in mijn woning blijven wonen?
Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Hoe zorg ik ervoor dat ik per 1 oktober de juiste huurprijs betaal?
U kunt de huur op verschillende manier betalen.
•    Automatische incasso: dit is de meest gebruikte en makkelijkste manier om uw huur te betalen. Woontij past voor u de huurprijs per 1 oktober automatisch aan. U hoeft zelf niets te doen
•    Acceptgiro: wanneer u niet via automatische incasso betaalt, kunt u aan het einde van de maand een acceptgiro ontvangen. Op deze acceptgiro’s zetten wij het nieuwe huurbedrag. U hoeft niets te doen.
•    Betaalopdracht bij de bank: wanneer u een periodieke betaalopdracht aan uw bank heeft verstrekt, moet u wel zelf actie ondernemen. U doet dit door uw bank opdracht te geven het bedrag van de automatische overboeking aan te passen. 
•    Huur wordt betaald door een betaler: wanneer u uw huur rechtsreeks aan ons laat betalen door bijvoorbeeld Sociale dienst, Kredietbank, Werkgever of een bewindvoerder zult u deze op de hoogte moeten brengen van uw nieuwe huurprijs per 1 oktober.  

Wanneer krijg ik de brief over mijn huuraanpassing?
Eind juli (in ieder geval voor 1 augustus) krijgen al onze huurders een brief met daarin de individuele huuraanpassing.

Hoe wordt de huuraanpassing berekend?
De huuraanpassing wordt berekend over de kale huur/netto huur. Dat is de huur die u maandelijks betaalt, maar dan zonder de servicekosten.

Mijn buren betalen meer/minder huur dan ik. Hoe kan dat?
De huur is van meerdere factoren afhankelijk. Een oorzaak kan zijn dat de woning door bepaalde technische aanpassingen (comfort verbeteringen) andere punten heeft volgens de woningwaardering. Aan de hand van die punten wordt de maximale huurprijs berekend. 

Een andere oorzaak kan zijn dat uw buren op een ander tijdstip in de woning zijn komen wonen en hierdoor een lagere of een hogere huur betalen. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst opnieuw aangepast aan het op dat moment geldende huurbeleid. 

Waarom krijgt de één een huurverlaging en de andere een huurverhoging?
Iedere woning heeft een streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die gevraagd wordt als de woning vrijkomt en is een percentage van de maximale huurprijs. Bij Woontij ligt deze tussen de 70% en 85%. Omdat wij in voorgaande jaren een ander huurbeleid hadden dan nu, kan het zijn dat er verschil is in de huidige huurprijzen bij woningen met hetzelfde aantal punten. Wij willen deze prijzen weer gelijk maken en geven daardoor de mensen met een hogere huurprijs dan de streefhuur een huurverlaging en de huurders met een lagere huurprijs dan de streefhuur een huurverhoging.

Wat is de maximaal redelijke huur van mijn woning?
Op de achterkant van de brief van de huuraanpassing kunt u het aantal geldende punten van uw woning vinden. De bijbehorende maximale huurprijs kunt u vinden op deze lijst

Er is niets gewijzigd in mijn woning en toch zijn de punten van mijn woning veranderd. Hoe kan dat?
In de woningwaardering wordt ook de WOZ-waarde van uw woning meegenomen. De berekening van het aantal punten die bij de woningwaardering worden opgeteld verandert jaarlijks en ook de WOZ kan gewijzigd zijn. Hierdoor kan het totaal aantal punten van uw woning wijzigen. 

Hoe kan het dat het aantal punten is veranderd maar de WOZ waarde van mijn woning is gelijk gebleven?
Omdat de WOZ waarde door middel van een berekening voor een deel in de totale punten wordt meegenomen kan dit verschillend zijn. Jaarlijks veranderd de berekeningsmethode. Zo zal een WOZ waarde kan het ene jaar het totaal aantal punten meer verhogen dan het volgende jaar. 

In de brief is het aantal punten van mijn woning anders dan op de website als ik ingelogd ben. Hoe kan dat?
Het moment dat u op onze website inlogt is bepalend voor het aantal punten wat er staat. Het aantal punten wat in de huuraanpassingsbrief staat geldt vanaf 1 juli. 

Waar vind ik de specificatie van het totaal aantal punten van mijn woning?
Deze vindt u als u bent ingelogd op onze website bij Woningwaardering .

Moet ik de Belastingdienst informeren over de nieuwe huurprijs als ik huurtoeslag ontvang?
Ja, als u huurtoeslag ontvangt, kunt u de wijziging per 1 oktober het beste gelijk doorgeven. Bij huurverlaging loopt u anders het risico dat u bij de definitieve berekening in 2021 een deel terug moet betalen. Bij huurverhoging wordt de huurtoeslag direct opnieuw berekend voor de rest van het jaar. 

Wat is een subsidiabele huurprijs?
De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huurprijs van de woning en een deel van de servicekosten die voor de huurtoeslag meegerekend worden. Het gaat om de volgende servicekosten:
•    Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
•    Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten

Per rubriek wordt maximaal € 12,- bij de huurprijs opgeteld, ook als u een hoger bedrag betaalt. De Belastingdienst maakt gebruik van de subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag: de rekenhuur.

Mijn huur komt boven de maximale huurtoeslaggrens. Kan ik nog wel huurtoeslag krijgen?
Als u huurtoeslag ontvangt in juni 2020 behoudt u deze. De maximale huurgrens in 2020 voor jongeren onder de 23 is € 432,51 en € 737,14 als je 23 jaar of ouder bent. Over het gedeelte boven de maximale huurgrens, krijgt u geen huurtoeslag.

Hoe geef ik een wijziging van inkomen of de huurprijs door bij de Belastingdienst?
U kunt via de website www.mijntoeslagen.nl uw wijzigingen doorgeven. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden