Is uw klacht een geschil geworden?

Is uw klacht een geschil geworden?

Een geschil ontstaat als u, ondanks alle goede bedoelingen, ontevreden blijft. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat u geen goed antwoord gekregen heeft op uw vraag of als u vindt dat een bepaald probleem niet goed door ons is opgelost. Dan is er sprake van een geschil.

Als u geen genoegen neemt met het standpunt van de directeur, kunt u de Geschillenadviescommissie Kop van Noord Holland inschakelen. Deze onafhankelijke commissie is in het leven geroepen om geschillen tussen huurder en verhuurder te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de directeur.

Deze commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. De commissie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na het indienen van het geschil, een gekwalificeerd advies uitbrengen aan de directeur van Woontij. U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. De directeur van Woontij neemt dan een definitieve beslissing.

Geschillen over onderhoud, de huurprijs en de servicekosten worden niet behandeld door de Geschillenadviescommissie, maar door de Huurcommissie.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden