Meldpunt integriteit

Het Rijk wil met dit meldpunt bijdragen aan een groter vertrouwen in de woningcorporaties en de opgelopen imagoschade herstellen

Meldpunt Integriteit

Bij het meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders.

Iedereen kan, desgewenst anoniem, meldingen bij het meldpunt doen: burgers, huurders, werknemers en interne toezichthouder van woningcorporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. De melder wordt, voor zover de sitiuatie dat toelaat, geïnformeerd over de stand van zaken en resultaat van de handeling van de melding. VROM-inspectie beheert het meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit op basis van die meldingen. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die en huurder, klant of belanghebbende bij een woningcorporatie kan melden of kan voorleggen aan de huurcommissie, zoals klachten over onderhoud van de woning, de herstructurering van de wijk of de hoogte van de huur.

Het meldpunt is onder kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 070 - 339 49 75. Of via mailmeldpuntcorporatiesminvromnl. Het postadres is Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, Postbus 16191, 2500 BD  Den Haag.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden