Raad van Commissarissen

In Nederland is het gebruikelijk te werken met een scheiding tussen toezicht en bestuur

De afgelopen jaren is binnen de corporaties hard gewerkt aan verdere ontwikkeling en professionalisering van het intern toezicht. Voor de branche is het belangrijk om de transparantie te vergroten en de maatschappelijke verantwoording door corporaties te verbeteren. 

De RvC ziet toe op het functioneren van de directeur-bestuurder en op Woontij als geheel. Daarnaast adviseert de RvC het bestuur en is klankbord voor de directeur-bestuurder. Hierbij zijn strategiebepaling en uitvoering van beleid belangrijke onderwerpen. De RvC is de werkgever van de directeur-bestuurder. Bij het uitvoeren van haar taken is voor de RvC de Governancecode voor Wooncorporaties een belangrijke leidraad.

Bij Woontij bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden.

Pedro Sayers, voorzitter

Sinds 1 april 2016 ben ik commissaris bij Woontij. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en woon al weer meer dan tien jaar in Julianadorp. Ik heb een brede kennis en ervaring speciaal, doch niet uitsluitend, op financieel terrein. Ik zet mij graag in om Woontij gezond en florerend te houden. Daarbij zal ik het belang van de huurders goed in het oog houden.

Herman Ridderinkhof, lid

Sinds maart 2017 ben ik aangesteld als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Woontij. Ik woon meer dan 30 jaar op Texel en heb in die tijd gewerkt bij het NIOZ en vele (vrijwillige) functies vervuld. Daarnaast heb ik me als voorzitter van de dorpscommissie van Den Hoorn o.a. ingezet voor (sociale) woningbouw in Den Hoorn, en heb ik een groot netwerk op Texel kunnen opbouwen.

Tanya van den Berg, lid

Vanaf januari 2018 ben ik commissaris bij Woontij. Ik werk al 20 jaar met en in de corporatiesector, eerst als extern accountant daarna als financieel toezichthouder. Op dit moment ben ik werkzaam als financieel directeur bij een commercieel bedrijf. Ik vind het bijzonder leuk dat ik mijn financiele kennis en mijn netwerk binnen de sector in mag zetten voor Woontij met haar unieke werkgebied.

Eric Hercules, lid

Eric Hercules was van 2010 tot 2018 wethouder van de gemeente Texel (o.a. Duurzaamheid en Wonen).

Eric woont in Den Burg en is o.a actief als schrijver en character designer voor televisie, radio, tijdschriften etc. Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties voor (maatschappelijke) organisaties.

Astrid Lof, lid

Sinds april 2020 ben ik aangesteld als lid van de Raad van Commissarissen van Woontij. Ik ben opgegroeid in Edam en woon tegenwoordig in de Beemster. Sinds 1999 ben ik advocaat in het arrondissement Alkmaar, de laatste 13 jaar als partner van Schipper en Lof Advocaten. Ik ben gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht. Als toezichthouder draag ik graag mijn steentje bij aan de belangrijke sociale en maatschappelijke taak waarvoor Woontij zich met haar specifieke werkgebied gesteld ziet.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden