Visie en strategie

Woontij is een actieve en ambitieuze woningcorporatie met oog voor de klant

Woontij beheert zo'n 2.200 woningen in Den Helder, Julianadorp en op Texel. We zijn een vraaggestuurde, maatschappelijk betrokken organisatie. De primaire doelstelling is passende en betaalbare huisvesting realiseren. Woontij richt zich op de kerntaken van beheren, verhuren en bouwen van maatschappelijk vastgoed. Met name in Den Helder richt Woontij zich op bijzondere doelgroepen als senioren, jongeren en mensen met een beperking. Zo kunnen wij ons in de regio onderscheiden en ontwikkelen als een ‘wonen-welzijn-zorg’ corporatie. 

Naar onze klanten leveren we maatwerk in woondiensten en wij betrekken hen bij een leefbare woonomgeving. Wij zijn sterk in onze samenwerking met instanties om zo beter te zorgen voor een goed dak boven het hoofd van de kwetsbare doelgroepen in ons werkgebied. Hiervoor hebben wij samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met onder andere 's Heerenloo, dnoDoen, De Waerden, Novalishoeve en andere instellingen.

Gelukkig zijn we financieel gezond en daarmee in staat ons oudere woningbezit te renoveren en door nieuwbouw het aanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag. Om grote renovaties en nieuwbouw te kunnen financieren verkopen we een deel van onze woningen.

Wie je ook bent en waar je ook woont: een fijn huis met de juiste voorzieningen in de buurt blijft de ideale bestemming. Daar doen wij elke dag ons best voor.

In deze video van brancheorganisatie Aedes wordt de toekomstvisie van woningcorporaties toegelicht.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden