Vacatures

Woontij is een wooncorporatie met woningen op Texel, in Den Helder en Julianadorp. Nieuwe woonconcepten in een bijzondere woningmarkt, lokaal ondernemerschap, eilandgevoel, dichtbij de bewoners. Een grote portefeuille met plannen voor nieuwbouw, herontwikkeling en verduurzaming.

Zin in een zelfstandige en uitdagende functie in een uniek woon- en werkgebied? Wellicht is deze functie interessant voor jou:

Functieprofiel Projectmanager Vastgoed

Plaats in de organisatie

De projectmanager Vastgoed maakt deel uit van het team Projecten en ressorteert rechtstreeks onder de manager Vastgoed.


Doel van de functie

Is verantwoordelijk voor het projectmanagement van de nieuwbouw-, herontwikkelings- en renovatieprojecten.

Functie-eisen:
 

HBO werk- en denkniveau

Specifieke kennis/ervaring

•    Kennis van Volkshuisvesting
•    Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht
•    Kennis van specifieke beleidsvelden, zoals bouwkunde, ruimtelijke ordening, duurzaamheid

Wat heb ik nodig?

Organisatiecompetenties

•    Flexibiliteit
•    Verantwoordelijkheid
•    Samenwerken
•    Klantgerichtheid

Functiecompetenties

•    Managementvaardigheden: kerntaak is sturing geven aan alle activiteiten én betrokkenen van een project.
•    Sterke sociale- en communicatieve vaardigheden en omgevingsbewustzijn: in staat om met verschillende doelgroepen qua werk- en denkniveau samen te werken. In staat zijn verschillende manieren van communiceren toe te passen.
•    People manager: mensen motiveren om maximaal hun best te doen, onderlinge samenwerking initiëren en stimuleren . Creëren van een sterk teamgevoel is daarbij erg belangrijk.
•    Doorzettingsvermogen: gericht zijn op het voltooien van een taak binnen de gestelde afgesproken termijn.
•    Lef & oplossingsgericht denken: problemen in materiele of personele sfeer direct aanpakken en buigen naar mogelijkheden.
•    Kwetsbaar opstellen en zelfreflectie: hulp durven vragen en bereidheid te leren van anderen. Waken voor routinematig handelen.
•    Stressbestendig: indien er meer gevraagd wordt dan tijd en / of personele bezetting toelaat toch het hoofd koel houden en adequaat te handelen.
•    Pro-actief: handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid.
•    Een sterk analytisch vermogen: vanuit helicopterview de verschillende onderdelen en fases van een project goed kunnen overzien, zodat elk onderdeel de juiste aanpak krijgt.

Wat doe ik?

Prestatievelden

•    Projectmanagement
Op basis van de meerjarige strategische doelstellingen van Woontij vindt vertaling plaats naar een uitvoeringsplanning van concrete projecten op het gebied van nieuwbouw/ projectontwikkeling, renovatie en herontwikkeling. In de initiatieffase draagt de projectmanager vastgoed mede zorg voor de inhoudelijke onderbouwing (business case) van het initiatief en voert hiertoe zo nodig zaken als haalbaarheidsonderzoek en massastudies uit, resulterend in een projectvoorstel.

Tijdens de definitie en ontwerpfase werkt de projectmanager vastgoed mede aan het plan van aanpak. Hij/zij stelt het programma van eisen (kwaliteit, randvoorwaarden) op, stelt investeringscalculaties op, doet risicoanalyse en voert actief stakeholder management uit. Na het te nemen projectbesluit werkt hij/zij het plan van aanpak nader uit, stelt de bestekken op en organiseert en coördineert de aanbesteding en het gunningsproces.

Tijdens de realisatiefase voert de projectmanager vastgoed pro-actief projectmanagement uit, is verantwoordelijk voor budgetbewaking, kwaliteitsbewaking, actief en ongoing risicomanagement en voortgangsbewaking. Draagt zorg voor adequate projectadministratie en -documentatie.

•    Overleg
Overlegt met het management van de organisatie. Is zelf geen lid van het MT.
Overlegt met belanghebbenden zoals collega’s, bewonersorganisaties en zorgorganisaties.
Overlegt met gemeenten, aannemers en architecten. Leidt bouw- en werkvergaderingen.
•    Organisatie
Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen door ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde informatie, levert vanuit vakin-oudelijke kennis een constructieve bijdrage aan het overleg binnen de organisatie en adviseert de manager vastgoed over optimalisering van de werkzaamheden.

Wat levert het op?

Resultaten
•    Woningportefeuille ontwikkeld die optimaal aansluit bij de doelstellingen van Woontij, door nieuwbouw, herontwikkeling, verduurzaming en renovatie.

Afbreukrisico
•    Bij fouten loopt de organisatie het risico dat organisatiedoelstellingen niet worden gehaald, ontstaan risico’s van tijdverlies, schadeclaims, financiële schade, budgetoverschrijdingen, interne en externe irritaties en imagoverlies.

Functiefamilie: 14. Projectontwikkeling

Niveau: K

Heb je vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met Aimee Kapteijn, manager Vastgoed, a.kapteijn@woontij.nl of 088 966 6806.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden